DONATORI I PRIJATELJI

 

 

OPŠTINA BUJANOVAC

 

 

 

 

Šta je Evropska fondacija za mlade?

Evropska fondacija za mlade (EIF) je fond osnovan 1972. godine od strane Saveta Evrope da obezbedi finansijsku i obrazovnu podršku za evropske omladinske aktivnosti. Samo omladinske nevladine organizacije iz Saveta Evrope državama članicama, kao i Evropske konvencije kulturi

http://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/informator%202017/2017_07_31_-Informator%20o%20radu-31_07_2017.pdf

 

 

https://www.kultura.gov.rs/

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

 

Partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i Srbije počelo je pre više od 130 godina američkim priznanjem novoproglašene nezavisnosti Kneževine Srbije i dolaskom prvog američkog ambasadora, Judžina Skajlera, u Beograd. Prijateljstvo dve države traje godinama i naša bilateralna saradnja ima za cilj pružanje podrške Srbiji da napreduje u svojim evropskim težnjama.

LINK

 

 

Kao zvaničan predstavnik Švajcarske, ambasada je zadužena za različite aktivnosti koje pokrivaju sve tematske oblasti diplomatskih odnosa između dveju vlada. Ona štiti političke, ekonomske, finansijske, pravne, naučne, obrazovne i kulturološke interese Švajcarske.

Ambasada deluje u oblasti kulture tako što podstiče međusobno razumevanje i sprovodi švajcarsku kulturnu politiku. Ona između ostalog deluje u pravcu jačanja kontakata sa ustanovama iz ove oblasti iz Švajcarske i zemlje ili umetnika iz zemlje domaćina. Ambasada podržava švajcarske umetnike koji žele da svoja dela predstave zemlji domaćinu. Događaji koje ambasada organizuje ili podržava imaju za cilj da švajcarskom delovanju u ovoj oblasti obezbede bolju vidljivost, kao i da povežu različite kulture.

Kako bi pomogla Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, Misija radi sa Vladinim institucijama, civilnim društvom i medijima u oblastima vladavine prava i ljudskih prava, sprovođenja zakona, demokratizacije i razvoja medija. Takođe sarađuje sa drugim misijama u regionu na zajedničkim projektima i inicijativama